divendres, 15 de setembre de 2017

UD 1 COMPARAR

Aplicació molt dinàmica i divertida amb l'objectiu de practicar a partir d'un número diferents estratègies de càlcul mental. Aquesta aplicació està en anglès però és molt fàcil d'entendre.

http://www.dadazi.net/new/maths/crazyc.swf

dijous, 14 de setembre de 2017

UD 1 COMPARAR

Miniaplicació on practicareu l'estimació gràfica de representació de fraccions. Aquesta aplicació està en anglès però és fàcil d'entendre.


http://mathmagi.com/slice-the-pie.html

UD 1 COMPARAR

Miniaplicació on practicareu l'estimació gràfica de representació de fraccions. Aquesta aplicació està en anglès però és fàcil d'entendre.


http://mathmagi.com/slice-the-pie.html

UD 1 COMPARAR

Aplicació que permet calcular el càlcul estimatiu d'una manera ràpida amb una valoració diferenciada segons el grau d'aproximació.

http://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/00062/schatten/leerling_es.html

U.D.1 COMPARAR

Fraccions de la unitat
Les fraccions serveixen per indicar una part d’un total.

Fraccions equivalents
Dues o més fraccions són equivalents si representen la mateixa part d’un total o d’una quantitat.


Comparem fraccions
Per comparar fraccions de diferent denominador cal trobar fraccions equivalents amb el mateix denominador i comparar-ne els numeradors.


Fracció i nombre mixt
Les fraccions que tenen el numerador més gran que el denominador (fraccions impròpies) es poden transformar en nombres mixtos.


Simplifiquem fraccions
Per simplificar una fracció dividim el numerador i el denominador per un mateix nombre per tal de trobar la fracció equivalent més senzilla. La fracció que no es pot simplificar més s’anomena fracció irreductible.


Suma i resta de fraccions de diferent denominador
Per sumar i restar fraccions de diferent denominador, ens cal trobar les fraccions equivalents amb el mateix denominador.


Multiplicació de fraccions i divisió de fraccions
El producte de dues o més fraccions és una altra fracció que té com a numerador el resultat de multiplicar els numeradors i com a denominador el resultat de multiplicar els denominadors.
Per dividir dues fraccions en multipliquem els termes en creu.