dilluns, 26 gener de 2015

U.D.6 POLÍGONS I CIRCUMFERÈNCIA. PERÍMETRE

Elements d’un polígon
Els polígons són figures geomètriques planes formades per: costats, vèrtexs, angles i diagonals.
Polígons i costatsPolígons còncaus i polígons convexos
Els polígons còncaus tenen un o més angles còncaus. Un angle concau és >180º.
Els polígons convexos tenen tots els angles convexos. Un angle convex és < 180º.

Los polígonos regulares
Cada un té tots els costats iguals i tots els angles iguals.


Classificació dels triangles
Classificació dels quadrilàters

El perímetre