dijous, 1 d’octubre de 2015

U. D. 2 POTÈNCIES. MÍNIM COMÚ MÚLTIPLE I MÀXIM COMÚ DIVISORPer realitzar les activitats de matemàtiques s’ha de clicar a la imatge corresponent.
Potències

Les potències expressen una multiplicació de factors iguals.
Potències de base 10

Els nombres acabats en zeros es poden escriure de forma curta emprant les potències de base 10.
Nombres al quadrat

El quadrat d’un nombre és una potència d’exponent 2.


Nombres al cub

El cub d’un nombre és una potència d’exponent 3.

L’arrel quadrada

L’arrel quadrada d’un nombre és l’operació inversa de la potència d’exponent 2.

dilluns, 14 de setembre de 2015

U.D. 1 MÚLTIPLES

http://www.soloprofes.com/repositorio/mate_actividad3_1.swf

U.D.1 MÚLTIPLES I DIVISORS

Amb el JClic següent podeu practicar amb activitats de múltiples, divisors i fraccions.
U.D. 1 NOMBRES PRIMERS I COMPOSTOS

http://www.soloprofes.com/repositorio/mate_actividad3_4.swf

U.D. 1 DIVISORS

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/multiplosydivisores/divisores/divisores_p.html

U.D. 1 DIVISIBILITAT

http://www.genmagic.net/repositorio/albums/userpics/divisib2.swf