dimarts, 1 de desembre de 2015

U.D.5 ELS ANGLES. MESURES DE LONGITUD

Mesurar l'amplitud dels angles: el grau i angles complementaris i suplementaris

Agut < Recte <Obtús <Pla < Complet


Grau minut i segon
El minut i el segon són unitats de mesura dels angles més petits que el grau.


Suma i resta d'angles


La bisectriu d'un angle
La bisectriu és la recta que passa pel vèrtex d'un angle i el divideix en dues parts iguals.
Com dibuixar la bisectriu d’un angle? Unitats de longitud