dimecres, 9 de novembre de 2016

U.D.6 ABREUJAR

L’arrel quadrada

L’arrel quadrada d’un nombre és l’operació inversa de la potència d’exponent 2.


http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/laspotencias/raiz/raiz_c_p.html

U.D.6 ABREUJAR

Potències
Les potències expressen una multiplicació de factors iguals.


http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/laspotencias/inicio/potencias_p.html

U.D.6 ABREUJAR


Nombres al cub
El cub d’un nombre és una potència d’exponent 3.


http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/laspotencias/cubo/cubos_p.html

U.D.6 ABREUJAR

Potències de base 10

Els nombres acabats en zeros es poden escriure de forma curta emprant les potències de base 10.


http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/laspotencias/potencias10/potencias10_p.html

U.D.6 ABREUJAR

Potències
Les potències expressen una multiplicació de factors iguals.Nombres al quadrat
El quadrat d’un nombre és una potència d’exponent 2.


http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/laspotencias/cuadrado/cuadrados_p.html